Gängstång hållfasthet

Märkning av Stålskruv

Kraven på märkning av stålskruv är angivna i normen ISO 898-1: 2013 "Fästelement av kolstål och legerade stål". Märkningssystemet för stålskruv är angivet med två siffror t.ex. 8.8.

Den första siffran anger 1/100 av den nominella brottgränsen i N/mm2. I detta fall 8x100=800 N/mm2.

Den andra siffran anger förhållandet mellan skruvens nominella sträck- och brottgräns i tiondelar. Genom att multiplicera talen för skruvens brottgräns och sträckgräns får vi den nominella brottgränsen: 800 x 0.8= 640N/mm.

Utöver siffrorna för hållfastheten skall skruven vara märkt med tillverkarens varumärke. Ibland kan man också se att skruvens gängsystem är angivet med ett M för metrisktsystem. Märkning av gängsystem är inte obligatoriskt.

Beteckningssystem för hållfasthet

Beteckningssystemet för hållfasthetsklasser för skruvar och pinnskruvar framgår av tabell 1. Abskissen ger värden för nominell brottgräns Rm i Newton per kvadratmillimeter, under det att ordinatan ger värden för brottförlängning Amin i procent.

Hållfastheten består av två tal:

  • Det första talet anger 1/100 av den nominella brottgränsen i N/mm2 ( se Rm i hållfasthetsfordringar).
  • Det andra talet anger 10 gånger förhållandet mellan undre sträckgräns ReL (eller förlängningsgräns Rp0,2) och nominell brottgräns Rm.

Multiplicering av de två talen anger 1/10 av sträckgränsen i Newton per kvadratmillimeter. Undre sträckgräns ReL (eller förlängningsgräns Rp0,2) och min brottgräns Rm är lika med eller större än nominella värdena.

Anmärkning - trots att ett stort antal hållfasthetsklasser är specificerade i denna del av ISO 898 betyder det inte att alla klasser är lämpliga för alla produkter. Ytterligare upplysningar beträffande tillämpning av de specifika hållfasthetsklasserna ges i respektive produktstandarder.

För ej standardiserade produkter är det tillrådligt att så nära som möjligt följa det val som redan gjorts för liknande standardiserade produkter. Källa ISO 898.

Hållfasthet (brottkraft och sträckgräns) för metriska grovgängor

 

Sträck- och min. brottkraft, kN, metrisk ISO-grovgänga:

Simson Power Tools AB fråntar sig allt ansvar för de följder som eventuella felaktigheter i användningen eller i formler och program kan medföra.