Reparationer & Service

Simson Power Tools AB utför reparationer och service på alla fabrikat av hydraulverktyg och domkrafter (högtrycksverktyg, cylinder, slangpaket eller pump, 700 bar och uppåt).

Reparation

Vi erbjuder en kostnadsfri genomgång av trasiga/havererade hydraulverktyg och cylindrar oavsett fabrikat, som t.ex. Enerpac, Rehobot Hydraulics, SPX PowerTeam, Power Tools etc. Du får en offert för reparation, alternativt en offert för en ny motsvarande om det inte är kostnadsmässigt motiverat att reparera.

I denna genomgång ingår:

  • Tvättning, demontering och reparationsförslag med kostnadsförslag.
  • Reparationskostnad skickas alltid till överenskommen kontaktperson.
  • Inga kostnader förrän vi fått beställning från er kontaktperson.
  • Eventuella verktyg som kommer in för reparation/genomgång informeras alltid till er kontaktperson (dvs Simson ombesörjer informationsflödet för er och spar er tid).
  • Vi ombesörjer skrotning/återvinning av icke lagningsbara verktyg efter genomgången

Översyn

Alla verktyg behöver, förr eller senare, omsorg!
Vi erbjuder översyn av dina hydraulverktyg, cylindrar och pumpar i vår verkstad.

Det kan vara av stor betydelse inför viktiga jobb. I översyn ingår:

  • Tvättning
  • Provbelastning, provtryckning
  • Etikett med kontroll månad & årtal.

​​​​​​​För mindre verktyg har vi ett fast pris per styck medan vi tar löpande verkstadstid för större verktyg och cylindrar.