Miljö-, hälso- och säkerhetsarbete (MHS) policy

På Simson Power Tools AB eftersträvar vi ett miljö-, hälso- och säkerhetsarbete (MHS) i världsklass. Det är allas vårt ansvar att se till att vi uppnår detta mål genom att ständigt förbättras. Vi ska förebygga arbetsplatsolyckor och förorening, främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande samt minska miljöpåverkan från vår verksamhet och dess energianvändning.

Genom att:

  • säkerställa att medarbetarnas hälsa och säkerhet ges högsta prioritet,
  • betrakta gällande lagstiftning, bestämmelser som minimikrav,
  • utvärdera hälso- och säkerhetsrisker, miljöpåverkan och energianvändning samt systematiskt genomföra förbättringsplaner i förebyggande syfte,
  • tillhandahålla väl utformade och attraktiva arbetsplatser och lokaler,
  • använda oss av bästa möjliga teknik och arbetssätt inom miljö, hälsa och säkerhet,
  • utveckla och erbjuda hållbara produkter som skapar kundvärde,
  • ställa krav på att leverantörer och underleverantörer tillämpar principerna i denna policy,
  • fastställa mål och tillhandahålla de resurser och den information, utbildning och uppmärksamhet som behövs för att denna policy ska efterlevas,
  • säkerställa att MHS-resultatet och efterlevnaden av denna policy följs upp, dokumenteras och kommuniceras på ett tydligt och transparent sätt,
  • säkerställa att MHS-konsekvenserna tas i hänsyn vid alla affärsbeslut.

Alla SIMSON-medarbetare förväntas ta till sig och tillämpa denna policy.

Mikael Olofsson, VD