Användningsområden

Inom pappersindustrin

Inom pappersindustrin

Inom varvsinsustrin

Inom varvsindustrin

Inom offshore-industrin

Inom offshore-industrin

Simson - Inom tung industri

Inom tung industri

Inom vindkraftsindustrin

Inom vindkraftsindustrin

Inom gruvindustrin

Inom gruvindustrin

Inom energisektorn

Inom energisektorn