Application areas

Inom pappersindustrin

In pulp and paper industry

Inom varvsinsustrin

In ship yards

Inom offshore-industrin

In the offshore industry

Simson - Inom tung industri

In heavy industry

Inom vindkraftsindustrin

In wind mill industry

Inom gruvindustrin

In mining industry

Inom energisektorn

In the energy sector