Press release 2018-12-27

REHOBOT AB, moderbolag för REHOBOT Hydraulics AB, har förvärvat Simson Power Tools AB och på så sätt stärkt sitt erbjudande vad det gäller produktutbud och marknadsposition. Simsons kompakt-domkrafter är en välkänd kvalitetsprodukt i Sverige och stora delar av Europa. Båda bolagens produkter utgör perfekta komplement till varandras befintliga utbud av högtryckshydraulik. De två systerbolagen kommer att under 2019 omsätta över 100 miljoner SEK tillsammans i denna produktkategori.

Roger Hydén, bolagets tidigare ägare, säger: “Simson Power Tools är ett stycke svensk, innovativ industrihistoria, och det har varit viktigt för mig att säkerställa att bolaget får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta på sin resa med svensk produktion och hög kvalitet. Simson har en mycket kompetent och kunnig personal och som lokal företagare i Hofors är också den lokala förankringen viktig, jag kan därför glädja personalen med att ha säkerställt ett mångårigt hyresavtal i Hofors. Det är min starka övertygelse att Rehobot AB är helt rätt ägare för att fortsätta förvalta och utveckla Simson Power Tools på bästa sätt.”

Kjell-Roger Holmström, tillträdande ägare och VD, säger: “Vi är glada kunna befästa vår position som marknadsledare, i såväl Sverige som de nordiska länderna, inom området för högtryckshydrauliska pumpar och cylindrar. De två systerbolagen Rehobot Hydraulics AB och Simson Power Tools AB är båda kända i marknaden för sin höga kvalitet och svenska produktion. De största synergieffekterna kommer vi uppnå via våra helägda försäljningsbolag i Storbritannien, USA och Tyskland, som direkt kommer kunna bearbeta respektive marknad med båda bolagens produktsortiment. Därtill kommer våra distributörer under första halvåret 2019 även få denna möjlighet. Båda varumärkena och organisationerna har alla förutsättningar för att fortsätta som egna bolag.“

Press release – Simson Power Tools AB förvärvas av Rehobot AB

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:

  • Roger Hydén, VD på RH Gruppen Holding AB på telefon 0704-16 91 50 eller e-post roger.hyden@enerco.se
  • Kjell-Roger Holmström, VD på REHOBOT AB på telefon 0708-400 800 eller e-post krh@obadja.se